Retail Outlet

Call center 02 - 938 - 8375

สถานที่จัดจำหน่าย

กรุงเทพฯ

- ลาดพร้าว : Union Mall ชั้น F1 โทร. (081) 751 – 1646

- ดอนเมือง : ร้านไลฟ์สปริง, เจ๊เล้งพลาซ่า โทร. 02 – 973 – 5735 : ร้าน Princess Wish, ตลาดใหม่ดอนเมือง (084) 455 - 5045

- อ่อนนุช : แอ็ทเฟเชี่ยล ช์อป โทร. (089) 482 – 6449

- อีฟแอนด์บอย สาขาสยาม : โทร. (02) 252 - 7556 สาขาอโศก : โทร. (02) 664 - 4371

- ท็อปส์ เซ็นทรัล ฟู้ด ฮอลล์ ทุกสาขา และท็อปส์ มาร์เก็ตทุกสาขา ทั่วประเทศ

- ร้านไวตามินคลับ

- ร้าน D – Chain ทั่วประเทศ

- มาบุญครอง โทร. (081) 752 - 6520

นนทบุรี

- ไทรน้อย : บิวตี้ลั๊นลา ช็อป โทร. (082) 442 – 3182

- งามวงศ์วาน ร้านใบชา โทร. (084) 455 - 5045

- ร้านรีเบิร์ท เดอะสแควร์ บางใหญ่ โทร. (080) 223 – 0055

นครราชสีมา

เจ๊หมวยบิวตี้ช็อป โทร. (044) 293 – 593, (081) 760 – 1222

สงขลา

ร้าน Build U Up Shop, หาดใหญ่ โทร. (085) 150 – 4766